တုိင္းမ္မဂၢဇင္းမွ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမာၻကုိ အလႊမ္းမုိးႏိုင္ဆုံးသူ စာရင္းကုိ မဲမ်ားေတာင္းခံေရြးခ်ယ္တဲ႔ မဲစနစ္(vote) ေနရာမွာ ၿမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ ႏိုင္ငံၿခားအဆိုေတာ္ ေလဒီဂါဂါတို႔ က ထိပ္ဆံုးမွာ မဲေပးအမ်ားဆံုးနဲ႔ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်က္ရိွပါတယ္။အခုခ်ိန္ NOM က ဒီပိုစ္႔ကို တင္ခ်ိန္မွာေတာ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၅၆ % နဲ႔ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေလဒီဂါဂါက ၄၄ % နဲ႔ ဆက္လက္ကပ္လိုက္ေနပါတယ္။လာမည့္ ဧၿပီ ၁၇ရက္ေန႕(မနက္ၿဖန္)တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ ေၾကညာသြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ေအာက္ပါ လင္႔မွာ ၀င္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံုအေပၚမွာ ကလစ္ႏိွပ္ကာ မဲေပးပါရန္။
http://time100.time.com/2013/04/11/face-off-whos-the-most-influential/
မွတ္ခ်က္-
refresh လုပ္ကာ အၾကိမ္ၾကိမ္ vote လုပ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Welcome to My Blog

သတင္းႏွင့္အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားစုစည္းရာ


اسلام عليكم ور حمت الله وبر كته ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏

Internet Speedtest

အစၥလာမ္ၿပကၡဒိန္


ဟစ္ဂ်ရီ ၁၄၃၅ ခုႏွစ္
မုဟရ္ရမ္လ
၂၆ ရက္
တနဂၤေႏြေန႕

ေန႕လည္ ဝ၂ နာရီ  ၃၂ မိနစ္

online quran

Mc Hla MoE Apk

ကြ်ႏု္ပ္၏ျပတိုက္မွ တင္ဆက္ထားေသာပိုစ္မ်ားကို အင္တာနက္ခဏဖြင့္ယံုျဖင့္ offline အေနျဖင့္ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါျပီ။ အသံုးျပဳနည္းမွာ- App အား မိုဘိုင္းေပၚတြင္ install လုပ္ၿပီးပါက menu ခလုတ္ႏွိပ္၍ Update All အား ေရြးခ်ယ္ႏွိပ္ယူစဥ္ အင္တာနက္ ေခတၱ ဖြင့္ထားဖို႔ လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္... Update download complete ျဖစ္ပါက အင္တာနက္ ျပန္ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။ Update လုပ္စဥ္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရန္ ၾကာခ်ိန္မွာ အမ်ားဆံုး (၃)မိနစ္ခန္႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အင္တာနက္မဖြင့္ဘဲ သတင္းမ်ားအား ဖတ္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ mchlamoe
Image Hosted At MyspaceGensေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကိုတစ္ေနရာတည္၌စုံလင္စြာျဖင့္သိရွိႏိုင္ပါသည္ Image Hosted At MyspaceGens Image Hosted At MyspaceGens


>>> M - M - C - F

mchlamoe

Myanmar Muslim Hacker Group

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသားမ်ားသတိျပဳရန္

mchlamoe

Popular Post

Quran Download

Surah 001 - Al-Fatiha (The Opening).mp3

Download


Surah 002 - Al-Baqarah( The Cow).mp3

Download


Surah 003 - Al-Imran.mp3

Download


Surah 004 - An-Nissa (The Women).mp3

Download


Surah 005 - Al-Maidah (The Table Spread).mp3

Download


Surah 006 - Al-An'am (The Cattle).mp3

Download


Surah 007 - Al-A'raf (The Heights).mp3

Download


Surah 008 - Al-Anfal (The Spoils of War).mp3

Download


Surah 009 - Al-Tauba (The Repentance).mp3

Download


Surah 010 - Yunus (Jonah).mp3

Download


Surah 011 - Hud (The Prophet Hud).mp3

Download


Surah 012 - Yusuf (Joseph).mp3

Download


Surah 013 - Ar-Ra'd (The Thunder).mp3

Download


Surah 014 - Ibrahim (Abraham).mp3

Download


Surah 015 - Al-Hijr (The Rocky Tract).mp3

Download


Surah 016 - An-Nahl (The Bee) .mp3

Download


Surah 017 - Al-Isra (The Journey by Night) .mp3

Download


Surah 018 - Al-Kahf (The Cave) .mp3

Download


Surah 019 - Maryam (Mary).mp3

Download


Surah 020 - Ta-Ha .mp3

Download


Surah 021 - Al-Anbiya.mp3

Download


Surah 022 - Al-Hajj (The Pilgrimage).mp3

Download


Surah 023 - Al-Mu'minun (The Believers).mp3

Download


Surah 024 - Al-Nour (The Light).mp3

Download


Surah 025 - Al-Furqan (The Criterion).mp3

Download


Surah 026 - Ash-Shu'ara (The Poets).mp3

Download


Surah 027 - An-Naml (The Ants).mp3

Download


Surah 028 - Al-Qasas (The Narration).mp3

Download


Surah 029 - Al-'Ankabut (The Spider).mp3

Download


Surah 030 - Ar-Rum (The Romans).mp3

Download


Surah 031 - Luqman (Luqman).mp3

Download


Surah 032 - As-Sajdah (The Prostration).mp3

Download


Surah 033 - Al-Ahzab (The Confederates).mp3

Download


Surah 034 - Saba' (Sheba) .mp3

Download


Surah 035 - Fatir (The Originator of Creation).mp3

Download


Surah 036 - Ya-Sin (Ya-Sin).mp3

Download


Surah 037 - As-Saffat (The Rangers).mp3

Download


Surah 038 - Suad.mp3

Download


Surah 039 - Az-Zumar (The Groups).mp3

Download


Surah 040 - Ghafir (The Forgiver).mp3

Download


Surah 041 - Fussilat (Explained in Detail).mp3

Download


Surah 042 - Ash-Shura (The Consultation).mp3

Download


Surah 043 - Az-Zukhruf (The Gold Adornments).mp3

Download


Surah 044 - Ad-Dukhan (The Smoke).mp3

Download


Surah 045 - Al-Jathiya (The Kneeling).mp3

Download


Surah 046 - Al-Ahqaf (The Curved Sandhills).mp3

Download


Surah 047 - Muhammad.mp3

Download


Surah 048 - Al-Fath (The Victory).mp3

Download


Surah 049 - Al-Hujurat (The Dwellings).mp3

Download


Surah 050 - Qaf.mp3

Download


Surah 051 - Az-Zariyat (The Winds that Scatter).mp3

Download


Surah 052 - At-Tur (The Mount).mp3

Download


Surah 053 - An-Najm (The Star).mp3

Download


Surah 054 - Al-Qamar (The Moon).mp3

Download


Surah 055 - Ar-Rahman (The Most Beneficent).mp3

Download


Surah 056 - Al-Waqi'a (The Event).mp3

Download


Surah 057 - Al-Hadid (Iron).mp3

Download


Surah 058 - Al-Mujadilah (The Disputation).mp3

Download


Surah 059 - Al-Hashr (The Gathering).mp3

Download


Surah 060 - Al-Mumtahinah (The Examined One).mp3

Download


Surah 061 - As-Saff (The Row).mp3

Download


Surah 062 - Al-Jumu'ah (Friday).mp3

Download


Surah 063 - Al-Munafiqun (The Hypocrites).mp3

Download


Surah 064 - At-Taghabun (Loss and Gain).mp3

Download


Surah 065 - At-Talaq (The Divorce).mp3

Download


Surah 066 - At-Tahrem (The Banning).mp3

Download


Surah 067 - Al-Mulk (Dominion).mp3

Download


Surah 068 - Al-Qalam (The Pen).mp3

Download


Surah 069 - Al-Haqqah (The Reality).mp3

Download


Surah 070 - Al-Ma'arig (The Ways of Ascent).mp3

Download


Surah 071 - Nuh (Noah).mp3

Download


Surah 072 - Al-Jinn (The Jinn).mp3

Download


Surah 073 - Al-Muzzammil (Folded in Garments).mp3

Download


Surah 074 - Al-Muddaththir (The One Enveloped).mp3

Download


Surah 075 - Al-Qiyamah (The Resurrection).mp3

Download


Surah 076 - Al-Insan (Man).mp3

Download


Surah 077 - Al-Mursalat (Those Sent Forth).mp3

Download


Surah 078 - An-Nab (The Great News).mp3

Download


Surah 079 - An-Naziat (Those Who Pull Out).mp3

Download


Surah 080 - Abasa (He Frowned).mp3

Download


Surah 081 - At-Takwir (The Folding Up).mp3

Download


Surah 082 - Al-Infitar (The Cleaving).mp3

Download


Surah 083 - Al-Mutaffifin (Those Who Deal in Fraud).mp3

Download


Surah 084 - Al-Inshiqaq (The Splitting Asunder).mp3

Download


Surah 085 - Al-Buruj (The Big Stars).mp3

Download


Surah 086 - At-Tariq (The Night-Comer).mp3

Download


Surah 087 - Al-A'la (The Most High).mp3

Download


Surah 088 - Al-Ghashiyah (The Overwhelming).mp3

Download


Surah 089 - Al-Fajr (The Dawn).mp3

Download


Surah 090 - Al-Balad (The City).mp3

Download


Surah 091 - Ash-Shams (The Sun).mp3

Download


Surah 092 - Al-Lail (The Night).mp3

Download


Surah 093 - Ad-Duha (The Forenoon - After Sunrise).mp3

Download


Surah 094 - Ash-Sharh (The Opening Forth).mp3

Download


Surah 095 - At-Tin (The Fig).mp3

Download


Surah 096 - Al-Alaq (The Clot).mp3

Download


Surah 097 - Al-Qadr (The Night of Decree).mp3

Download


Surah 098 - Al-Baiyinah (The Clear Evidence).mp3

Download


Surah 099 - Az-Zalzalah (The Earthquake).mp3

Download


Surah 100 - Al-'Adiyat (Those That Run).mp3

Download


Surah 101 - Al-Qari'ah (The Striking Hour).mp3

Download


Surah 102 - At-Takathur (The Piling Up).mp3

Download


Surah 103 - Al-'Asr (The Time).mp3

Download


Surah 104 - Al-Humazah (The Slanderer).mp3

Download


Surah 105 - Al-Fil (The Elephant).mp3

Download


Surah 106 - Quraish (Quraish).mp3

Download


Surah 107 - Al-Ma'un (The Small Kindnesses).mp3

Download


Surah 108 - Al-Kauthar (A River in Paradise).mp3

Download


Surah 109 - Al-Kafirun (The Disbelievers).mp3

Download


Surah 110 - An-Nasr (The Help).mp3

Download


Surah 111 - Al-Masad (The Palm Fiber).mp3

Download


Surah 112 - Al-Ikhlas (The Purity).mp3

Download


Surah 113 - Al-Falaq (The Day Break).mp3

Download


Surah 114 - An-Nas (The Mankind).mp3

DownloadShare

အသစ္တင္တိုင္းပို့ေပးပါမည္ Email လိပ္စာေလးထားခဲ့ေပးပါ

Pages

.

Blog Archive

myanmarmuslim.net

The Irrawaddy's Blog

News @ M-Media

Thit Htoo Lwin

Myanmar Muslims' Voice (MMV)

Internet Journal

Myanmar Mobile App

rohingyablogger

- Copyright © ! ကြ်ႏု္ပ္၏ျပတိုက္ ! -ALL M-M News- Powered by Blogger - Designed by M C HLa MoE -